Forsand-avslag til hopparar

Basehopparane får ikkje driftsstøtte frå Forsand kommune.