Lærerparkering i skolepark

Å gjøre parken ved siden av Våland skole om til uteområde for elevene tar for lang tid, synes de fleste. I mellomtiden parkerer rektor og lærerne bilene sine der.