Sterkt møte med russen

Russen samlet inn penger til Fyrlys-senteret og fikk Ole Fyrand i gave som takk.