- Ikke innsigelse mot senter

Time kommune har fått signaler om at det ikke blir fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for Bryne Storsenter.