Starter innsamlingsaksjon

Rune Lye fra Varhaug orket ikke å forholde seg likegyldig til sist ukes brå utsendelse av polske og litauiske sesongarbeidere fra Orre.