Trodde dørselger var offentlig kontrollør

Kjetil Njå trodde han fikk besøk av en offentlig ansatt som skulle sjekke brannsikkerheten. Det viste seg å være en privat selger.