Skummelt på Lura

Anders Hvidsten har sendt oss en e-post. Han mener det er en trafikkfelle der Lindeveien treffer riksvei 44 like ved Uno X-bensinstasjonen.