- Tøff kamp for bøndene

Norges Bondelags neste leder heter etter alt å dømme Bjarne A. Undheim. — Det blir en tøff kamp videre, erkjenner timebonden.