120 nye arbeidsplasser kan komme på Jåttå

En samling av den nye nasjonale forsvarskommando og fortsatt Nato-virksomhet i Stavanger kan øke bemanningen på Jåttå med 120 personer.