Hå med femte beste resultat

Landbrukskommunen Hå hadde et like godt driftsresultat som kraftkommunen Bykle i 1999.