Dumpet minkbur

Et traktorlass med gamle sammentrykte minkbur er dumpet i Hålandskogen, på grensa mellom Gjesdal og Time.