Omsorgslønn

Da daværende sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa satte ned tre prosjektgrupper for å finne fram til mindre byråkratiske regler for omsorgslønn, var målet klart: Foreldre som tar seg av egne, handikappede barn, skulle få det bedre.