17-åring kjøper gard - vil ha bondemann

Turid Vigre er 17 år og kjøper gard. To millionar kroner investererho. Ho er odelsjente, men om ho tilslutt vert bonde er avhengig avom mannen ho ennå ikkje har møtt vil vera med på jobben.