• Heidi Hjorteland

Dampskipskai blir advokatmat

Politikarane har bestemt at eit advokatfirma skal gjennomføre naudsynte rettslege steg for å få familien Kleinbeck til å setja den nedblesne dampskipskaien på Jelsa i stand.