Barnehagekøen skal bort til våren

Alle barn i Sandnes skal få tildelt plass i barnehage før årsslutt. Men noen må vente til våren før de kan begynne.