• FOTO: Jonas Haarr Fristad

Siktede fastholder forklaringen

Advokat Arvid Sjødin mener at politiet bare har tekniske funn å forholde seg til for å knytte den siktede til Hundvåg-drapet.