• Jan Petter Helgesen

Jåttå-befal vil ikke til Reitan

Interessen for å flytte til Bodø er fortsatt svært liten blant de ansatte ved Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå.