Konserthuset kan få ni etasjer høy hotellnabo

Det planlegges et nytt konferansehotell ikke langt fra Bjergsted, i kvartalet mellom Tanke Svilands gate og Sverdrups gate. Det søkes om å bygge et hotell med 350 rom, på det høyeste ni etasjer ned mot Sverdrups gate.