Fylkesrådmannen vil ha dyreste forslag

Bomtakstene på Nord-Jæren bør økes fra 13 til 25 kroner for lette kjøretøyer, og 50 for tunge. Rabatten bør senkes fra 50 til 30 prosent. Det er anbefalingen fra fylkessamferdselssjefen og fylkesrådmannen.