Store nivåforskjeller i regning

Resultatene fra de nasjonale prøvene i matematikk viser enorme nivåforskjeller mellom skolene i Stavanger-området.