Snøscooterbanen i Ålsheia på tynn is

Direktoratet for Naturforvalting (DN) vil ha forbud mot snøscooterbaner som ikke ligger inntil vinteråpen vei.