Nekter å bli med til Bodø

Hvert annet år har oberstløytnant Tore Bjørheim (39) og major Sverre Bakkeli (34) fra Jåttå flyttet i løpet av sin tjenestetid i Forsvaret.