• Roar Fredriksen

Ansatte har forbud mot å oppholde seg utendørs