Finnøy ventar på avklaring om buplikt

Statens landbruksforvaltning ventar nå på at Fylkesmannen skal avgjera mindretalsanken etter kommunestyrevedtaket om å oppheva nullkonsesjon i Finnøy.