• Høyre foreslår å heve arealgrensene slik at langt færre gårdsbruk havner i opprivende frigjøringsprosesser. Odd Pihlstrøm

Vil har strengere odelslov

Det er politisk flertall på Stortinget for å endre odelsloven.