Time varslar rettssak mot fylket

Viss fylket bryt avtalen om å byggja ny vidaregåande skule på Bryne, vil kommunen gå til rettssak.