RiksTV stopper TV Vest

En feil på sendenettet til Telenor i Oslo fører til at blant annet TV Vests sendinger ikke når ut til RiksTVs abonnenter.