• Jan Tore Glenjen

Menneskene er i bevegelse

– Jeg er selv utvandrer fra Eritrea, nå innvandrer i Norge. Derfor er det svært interessant for meg å se denne utstillingen og besøke Det norske utvandrersenteret.