95 av 100 elever trives godt på skolen

95 prosent av elevene trives godt i skolen. Den nasjonale undersøkelsen viser også at lærerne er viktige for elevenes motivasjon og innsats.