Her kjem det ny asfalt

I fylket vårt skal det nå leggjast 75,9 kilometer nytt vegdekke fordelt på 22 strekningar.