Må svare om korridorpasienter

Stavanger Universitetssykehus(SUS) har nylig stengt en sengepost og flyttet pasientene på gangen. SUS var før dette allerede på Norgestoppen i andel korridorpasienter. Mener helseministeren at dette er forsvarlig?spør stortingsrepresentant Bent Høie (H) fra Rogaland.