Seksåringer lærer touchmetoden

Seksåringene på Nylund skole skal lære seg touchmetoden på data nesten før de kan lese og skrive.