Nytt kvartal i den gamle trehusbyen

Det nye skal passe med det gamle når Mosbekk får et nytt kvartal med 21 leiligheter.