Kunstens Hus i startgropa

I løpet av 2008 skal landets fineste tresnittsamling på plass i Kunstens Hus i Sandnes.