• Julie Teresa Olsen

Døren på gløtt for togstopp

Jernbaneverket og NSB er i utgangspunktet positive til eget togstopp i tilknytning til Jæren Arena på Håland.