• Dette bildet viser at sjøsiden av Ustein Kloster har skiftet farge i høst, men det blir bedre til våren. Grønnfargen skyldes grønnalger. Anders Minge

Utstein Kloster blir grønt av regnet