• Hans Petter Jacobsen

Her er Langelands vei ut av trafikkaoset

Indre bomring i Stavanger. Gratis parkering utenfor Stavanger og Sandnes. Derfra gratis kollektivtransport. SV-Hallgeir har omfattende planer.