• Kristian Jacobsen

24 av Dagnys naboer fikk kreft

Da sykepleier Dagny Risa Danielsen leste om alle krefttilfellene rundt Shellraffineriet, begynte hun å telle naboer som hadde kreft.