400.000 kr. for «rett» stemme?

Eiendomsutvikler Kjell Madland i Stavanger brukte 400.000 kroner på å støtte høstens valgkamp.