En av fem vinner over fylkesmannen

Fylkesmannen i Vest— Agder avgjorde i 2007 at 10 av 53 ankesaker gikk imot Fylkesmannen i Rogaland sin mening.