– Vaksne har abdisert

Kvifor godtek NSB, politiet, foreldre og oss alle at ungdom frå Hå øydelegg togreisene for andre lørdagsnatta?