• Påsketrafikken går som normalt, men litt kø må du nok regne med på de mest belastede veistrekningene. Pål Christensen

Normal påsketrafikk