Ti kvinner foreslått som ny biskop

Det er nå kommet inn forslag på 46 forskjellige bispekandidater i Rogaland. Ti av dem er kvinner.