– Enhver turist er en potensiell innflytter

Markedsføringskreftene må samles, mener Trygve Forgaard.