Regjeringen fortsetter utflytting av arbeidsplasser fra Oslo

Rogaland tapte kampen om landbruks- og kulturjobber, men fikk Fornybar AS. Fortsatt skal statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Erna Solberg (H), her avbildet i fjor høst under et Stavanger-besøk, er ikke ferdig med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det bekreftes i statsbudsjettforslaget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) opplyser i sine budsjettpapirer at det gjenstår arbeid knyttet til Landbruksdirektoratet, Husbanken, Bioteknologinemnda. Det skal også utredes en omlokalisering av Politihøgskolen.

Her må det legges til at budsjettet trolig har gått i trykken etter beslutningen om å flytte 30 årsverk i Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

Totalt har regjeringen fattet vedtak om nyetablering av statlige virksomheter utenfor Oslo og flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, som summerer seg til over 700 arbeidsplasser, ifølge KMD.

I perioden 2009–2013 ble det ifølge Jan Tore Sanners (H) departement flyttet ut og nyetablert om lag 240 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Utflyttingsplanen skjer etter en avtale mellom Høyre, Frp og Venstre.

Les også

Rogaland gikk ikke i krigen for 40 statlige UD-jobber

Les også

Rogaland ga blaffen i Politihøgskolens over 900 studieplasser og jobber

Les også

Regjeringen er forberedt på å tape mer enn hver tredje krone på fornybarfondet

Rogaland vant kampen om fornybarfondet, tapte slaget om Landbruksdirektoratet og Kulturrådets «Kreativt Norge», men «gikk ikke i krigen» for verken Fredskorpset eller Politihøgskolen. Sistnevnte er den mest prestisjefylte da det ligger om lag 670 bachelorstudenter og 260 årsverk i potten.

Dette er blant annet besluttet til nå:

 • 30 årsverk i Landbruksdirektoratet til Steinkjer.
 • Fornybar AS skal lokaliseres til stavangerområdet.
 • Sekretariatet for den nye Diskrimineringsnemnda skal lokaliseres til Bergen.
 • Det skal etableres ti nye årsverk i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Leikanger.
 • Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) skal etableres i Arendal.
 • Om lag 20 stillinger skal flyttes fra Norges vassdrags- og energidirektorat sentralt til etatens ulike regionkontorer.
 • Fredskorpset skal flyttes til Førde.
 • Sekretariatene for foreldreutvalgene for grunnskolen og barnehagene skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark.
 • Kompetanse Norge skal flytte ti årsverk fra Oslo til Tromsø.
 • En rekke eksisterende oppgaver og enheter i høyere utdannings- og fagskolesektorene samles i tre nye forvaltningsorganer. Disse skal flytte til sammen om lag 20 årsverk ut av Oslo.
 • Utdanningsdirektoratet, direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT skal flytte inntil 20 årsverk ut av Oslo.

Det er ikke i denne omgang opplyst at Kulturdepartementet la Kulturrådets nye avdelingskontor til Trondheim. Dette ble besluttet i februar.

Publisert: