Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol

I løpet av to år vil Stavanger kommune avvikle driften ved Blidensol sykehjem. Det betyr at pasientene må flytte til andre sykehjem.

Stavanger kommune vil si opp avtalen med Blidensol sykehjem.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi vil nå sende en oppsigelse av driftsavtalen ved Blidensol. Oppsigelsesperioden er på to år, og når den perioden er omme, vil vi ikke lenger bruke Blidensol som vårt sykehjem. Da må vi flytte pasientene andre steder, sier kommunaldirektør Per Haarr.

Han forteller at rådmannen tirsdag orienterte kommunalutvalget som forhandlingsutvalg om situasjonen på Blidensol.

Uro og bekymring

– Når vi sender en oppsigelse av driftsavtalen, er ikke det bare på grunn av hijabforbudet, men også på grunn av forhold som Arbeidstilsynet har påpekt. Vi ser på dette med stor uro og bekymring, og vi har en forventning om at Blidensol retter opp i dette. Frem til oppsigelsen trer i kraft, vil vi følge situasjonen på Blidensol veldig nøye og fortløpende vurdere om det er behov for heving av avtalen. Når sykehjemmet ikke fungerer som det skal, blir vi også urolige for pasientsikkerheten, og det er dette som er Blidensol sin hovedleveranse, sier Haarr.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slo for to uker siden fast at uniformsreglementet ved Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Styret kan likevel vurdere å ta saken inn for domstolene. Dette har de tre måneder på å avgjøre.

Blidensol sykehjem har tidligere fått krass kritikk fra Arbeidstilsynet. De mener at driftsstyret ved sykehjemmet overstyrer ledelsen, både når det gjelder daglig drift og HMS-arbeid, og at dette gir uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet.

I etterkant av kritikken, nektet styret ved sykehjemmet å møte Arbeidstilsynet. Dette er ulovlig, ifølge regiondirektør i Arbeidstilsynet.

– Lite profesjonelt

– Hvorfor går dere til en så drastisk avgjørelse?

– Styret ivaretar verken ansattperspektivet eller pasientperspektivet på en tilfredsstillende måte.

– Hvordan har styret respondert på advarslene dere har kommet med?

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger, og vet ikke hva de tenker. Vi har også vært i et styremøte og sagt hva vi er urolige for, men det har ikke ført til noen aktiv oppfølging, sier han.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er lite profesjonelt og at det vitner om manglende kunnskap om gjeldende lov og regelverk.

Han sier det er første gang kommunen sier opp en driftsavtale med et sykehjem.

Følger med

Stavanger kommune har tidligere sendt varsel om å heve avtalen med sykehjemmet og selv overta driften. Dette ville medført en oppsigelsestid på tre måneder. Nå vil de altså ikke gjøre dette, men flytte pasientene til andre sykehjem innen to år.

– Er det forsvarlig å la det gå to år?

– Vi mener at vi følger nøye med og kan iverksette tiltak hvis det blir nødvendig. Arbeidstilsynet har gjennomført et tilsyn, men styret har nektet å møte dem. Vi må følge med videre hva som skjer når de nekter å forholde seg til et nasjonalt myndighetsorgan. Vi vil også følge aktivt med på hva de tenker om Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelse om hijab-saken. Dessuten har vi mulighet for å varsle Fylkesmannen som tilsynsinstans, eventuelt å bruke vår egen organisasjon for å få trygghet om at tjenestene leveres på en tilfredsstillende måte.

Selve avgjørelsen om å heve driftsavtalen er en administrativ avgjørelse.

– Hva skjer med de ansatte?

– Styret har et ansvar der. Det er mange dyktige ledere og ansatte ved Blidensol og de vil være attraktive for Stavanger kommune, sier han.

Vil ikke kommentere

Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved sykehjemmet og leder i Pleiehjemsforeningen, vil ikke kommentere saken.

– Jeg har ikke hørt om dette før du forteller meg det, og det vil være litt rart å uttale seg til avisen før jeg har sett vedtaket, sier hun.

– Hva vil skje med pasientene og de ansatte når kommunen sier opp avtalen?

– Det får Stavanger kommune ta ansvar for, sier Smedvig og sier at hun ikke ønsker å si noe mer om saken.

Thomas Middelthon, talsperson for styret, mener avgjørelsen vil skape store praktiske problemer.

– Hva jeg tenker om det? Det får bare gå sin gang. Kommunen må bare gjøre som de vil, og får selv ta ansvar for hva som skal skje med pasientene.

– Hva tenker du om at Haarr sier dere har vært uprofesjonelle når dere ikke har gitt tilbakemelding på advarsler?

– Jeg synes ikke vi har vært lite profesjonelle i det hele tatt. Høyesterettsadvokater mener vi har vært helt profesjonelle. Denne blesten som har kommet, er det ikke vi som har skapt, sier han.

Publisert: