Vågar ikkje å håpa lenger

Anita Abrahamsen er åleinemor til 18 år gamle Lene. Dottera fekkhjerneblødning då ho var tre veker, noko som resulterte i ein sværtomfattande hjerneskade. Lene fungerer som eit lite spedbarn, og måha hjelp til alle kvardagslege gjeremål.