Unge blir ofte tilbudt narkotika

Ungdommene i sentrum holder god avstand til natteravnene og de opplever utekontakten som et fremmedelement. — Kan ikke politikerne gjøre noe slik at vi kan føle oss trygge, spør de.