Ulovlig deponi ved Figgjoelva anmeldt

Fylkesmannen i Rogaland har politianmeldt ulovlig deponering av avfall og betong i en diger tipp ved Figgjoelva på Nordre Kalberg i Time.