Gjennomsnittsboligen kan få 800-1000 kroner mer i eiendomsskatt

Rådmannen legger opp til økt eiendomsskatt for randabergbuen.